Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Žiadosť JUDr. Simony Štanglovičovej, sudkyne Okresného súdu Nitra, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Galanta