Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Žiadosť JUDr. Táne Šefčíkovej, sudkyne Okresného súdu Galanta o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V