Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť JUDr. Tatiany Muzikovej, sudkyne Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Nitra