Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Žiadosť JUDr. Valérie Černegovej, sudkyne Okresného súdu Humenné o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V