Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline