Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

38. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. januára 2016
 • 10:30 hod.
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 369.68 kB

Uznesenie č. 605 k volebnej komisii 95.06 kB

Zvukový záznam 15.72 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  604, 609
 2. Č. materiálu:
  SR 242/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  606
 3. Č. materiálu:
  SR 204/2015, SR 250/2015
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  607, 608
 4. Č. materiálu:
  SR 1/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 66/2011
  Predkladá:
  Mgr. Nina Kollárová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  610
 6. Č. materiálu:
  SR 227/2015
  Predkladá:
  JUDr. Eva Matulayová, PhD.
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  611
 7. Č. materiálu:
  SR 219/2015
  Predkladá:
  JUDr. Jaroslav Ivan
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  612
 8. Č. materiálu:
  SR 2/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  615
 9. Č. materiálu:
  KSR 4/2016
  Predkladá:
  Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  616
 10. Č. materiálu:
  SR 257/2015
  Predkladá:
  JUDr. Vladimír Kurák
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  613, 617
 11. Č. materiálu:
  SR 40/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  614
 12. Č. materiálu:
  SR 44/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  618

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 4/2016
  Predkladá:
  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 260/2015
  Predkladá:
  JUDr. Oľga Hlucháňová
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 224/2014
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 130/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 3/2016
  Predkladá:
  Mgr. Helena Silavecká
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SSR 122/2015
  Predkladá:
  František Piskura
  Materiál:
  Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: