Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť JUDr. Zdenky Mattielighovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Pezinok