Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Žiadosť Lukáša Poperníka, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra