Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť Mgr. Niny Kollárovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad