Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o prerokovanie započítania inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu u JUDr. Milana Cisarika