Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u Mateja Horvata