Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD., LL.M.