Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky so započítaním inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu u Mariána Fečíka