Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky so započítaním inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u Renáty Greif Radovčičovej