Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Peter Revák, sudca Krajského súdu v Prešove

  • Materiál č.: SR 156/2014 20. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerušené rokovanie