Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Žiadosť Najvyššieho správneho súdu SR o poskytnutie stanoviska podľa § 25 ods. 2 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku NSS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veciach vedených pod sp. zn. 33D/9/2021, 33D/11/2021