Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Žiadosť o preloženie JUDr. Jany Zuzan, sudkyne Okresného súdu Levice o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom