Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Žiadosť predsedu Okresného súdu Žilina o súčinnosť v zmysle § 27h ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov