Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Žiadosť Stálej misie pri Rade Európy o oznámenie súhlasu s predĺžením mandátu ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva