Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Žiadosť sudkyne o stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky