Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach

  • Materiál č.: CR-160/2023, CR-133/2023, CR-77/2023, CR-75/2023, CR-755/2023, CR-44/2023 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený/odložený