Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach

  • Materiál č.: CR-1445/2022, CR-1469/2022, CR-1492/2022, CR-1517/2022, CR-1523/2022, CR-1532/2022, CR-1541/2022, CR-1543/2022, CR-1549/2022, CR-1582/2022, CR-1583/2022, CR-1642/2022 16. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený/neschválený/odložený

Obsah materiálu

Prílohy