Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Zloženie delegácie Súdnej rady Slovenskej republiky na stretnutie s delegáciou Európskej komisie konané 29. apríla 2022