Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Zoznam ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku