Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Žiadosť JUDr. Ingrid Daxner, sudkyne Okresného súdu Pezinok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava II