Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu

  • Materiál č.: 1. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedovia okresných súdov a predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  • Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy