Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 11. júla 2017
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

AUDIO 45.75 MB

Zápisnica 381.91 kB

Uznesenie č. 1 k volebnej komisii 107.8 kB

Uznesenie č. 2 k hlasovaniu o vypočutí kandidátov a odložení hlasovania 108.32 kB

Uznesenie č. 7 k zmene člena volebnej komisie 92.72 kB

Stanovisko k uzneseniu č. 2 a 3 108.63 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  JUDr. Ján Havlát
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  3, 24
 2. Č. materiálu:
  SR 191/2017
  Predkladá:
  JUDr. Ján Havlát
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  4, 5
 3. Č. materiálu:
  SR 192/2017
  Predkladá:
  JUDr. Ján Havlát
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  6
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov a predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 5. Č. materiálu:
  SR 197/2017
  Predkladá:
  JUDr. Ľuboš Sádovský
  JUDr. Daniel Hudák
  JUDr. Pavol Pilek
  JUDr. Roman Huszár
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  25