Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota

  • Materiál č.: SR 98/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  • Výsledok: Prerokovaný