Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 17. decembra 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
225/2018 11. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 225/2018 k volebnej komisii (60.46 kB)
226/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 226/2018 k doplneniu návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu (82.56 kB)
227/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 227/2018 k doplneniu návrhu na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD. (74.01 kB)
228/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 228/2018 k doplneniu návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Michala Valenta (74.18 kB)
229/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 229/2018 k doplneniu Blogu Transparency International Slovensko (74.38 kB)
230/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 230/2018 k doplneniu informácie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (74.35 kB)
231/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 231/2018 k vypusteniu stanoviska občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR (76.1 kB)
232/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 232/2018 k schváleniu programu (72.63 kB)
233/2018 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním Uznesenie č. 233/2018 (62.62 kB)
234/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 234/2018: JUDr. Mgr. Martin Floriš, PhD. (76.72 kB)
235/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 235/2018: JUDr. Andrea Daráková (76.29 kB)
236/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 236/2018: JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD. (76.67 kB)
237/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 237/2018: JUDr. Miroslav Jankola (76.2 kB)
238/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 238/2018: JUDr. Martina Holecová (76.29 kB)
239/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 239/2018: JUDr. Alena Hudecová (76.72 kB)
240/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 240/2018: JUDr. Beáta Polyáková (76.12 kB)
241/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 241/2018: JUDr. Danica Hovančáková (75.94 kB)
242/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 242/2018 (61.24 kB)
243/2018 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2019 Uznesenie č. 243/2018 k prerušeniu rozpravy (81.22 kB)
244/2018 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 Uznesenie č. 244/2018 k návrhu Mgr. Dušana Čima na zmenu návrhu Plánu práce Súdnej rady SR na rok 2019 (81.7 kB)
1 2 »