Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. feruára 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
SR 61/2016 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k zverejneným výrokom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Alojza Baránika Uznesenie č. 61/2019 - k návrhu JUDr. Eleny Berhotyovej, PhD. na odročenie (60.37 kB)
30/2019 2. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 30/2019 - k volebnej komisii (60.57 kB)
31/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 31/2019 - k doplneniu návrhu programu (101.18 kB)
32/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 32/2019 - k doplneniu návrhu programu (74.28 kB)
33/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 33/2019 - k doplneniu návrhu programu (74.28 kB)
34/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 34/2019 - k schváleniu programu (75.94 kB)
35/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Baňackého, PhD., sudcu Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 35/2019 (61.74 kB)
36/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie Mgr. Zuzany Čisovskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 36/2019 (61.85 kB)
37/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Pellu, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 37/2019 (61.45 kB)
38/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Františka Čisovského, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 38/2019 (61.97 kB)
39/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Denisy Novotnej Mlinárcsikovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 39/2019 (61.46 kB)
40/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Jany Dudíkovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 40/2019 (61.52 kB)
41/2019 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 41/2019 (81.2 kB)
42/2019 Návrh na odmeňovanie predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 42/2019 (60.41 kB)
43/2019 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 43/2019 (68.94 kB)
44/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 44/2019 - JUDr. Lucia Baštová (75.79 kB)
45/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 45/2019 - JUDr. Denisa Bučková (75.97 kB)
46/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 46/2019 - JUDr. Filip Gilányi (76.47 kB)
47/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 47/2019 - Mgr. Marcela Holubová (76.15 kB)
48/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 48/2019 - Mgr. Lucia Kallová (76.19 kB)
1 2 »