Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Podnet Súdnej rady Slovenskej republiky na novelizáciu ustanovení týkajúcich sa zloženia hodnotiacich komisií a disciplinárnych senátov