Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3a a 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2019

  • Materiál č.: SR 420/2020 12. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený s pripomienkami