Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Banská Bystrica

  • Materiál č.: SR 637/2020 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Revízne oddelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici
  • Výsledok: Prerokovaný