Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Zaujatie stanoviska k sťažnosti sudcu Okresného súdu Zvolen Mgr. Dalibora Miľana