Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. novembra 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 260/2021 uznesenie č. 260/2021 (119.75 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 261/2021 uznesenie č. 261/2021 - JUDr. Klára Kučerková (90.46 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 262/2021 uznesenie č. 262/2021 - Mgr. Peter Mach, PhD. (90.3 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 263/2021 uznesenie č. 263/2021 - JUDr. Jana Wolf (90.46 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 264/2021 uznesenie č. 264/2021 - Mgr. Vladimír Sedmohradský (91.4 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 265/2021 uznesenie č. 265/2021 - Mgr. Zuzana Matúšová (90.13 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 266/2021 uznesenie č. 266/2021 - JUDr. Vladislav Pečík (90.24 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 267/2021 uznesenie č. 267/2021 - Mgr. Marián Miškolci (89.28 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 268/2021 uznesenie č. 268/2021 - JUDr. Adriana Tomrecaj, PhD. (91.09 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 269/2021 uznesenie č. 269/2021 - Mgr. Michaela Saganová (89.85 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 270/2021 uznesenie č. 270/2021 - JUDr. Dušan Kucbel (89.93 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 271/2021 uznesenie č. 271/2021 - JUDr. Monika Heldáková (89.55 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 272/2021 uznesenie č. 272/2021 - Mgr. Lucia Kostolanská (89.76 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 273/2021 uznesenie č. 273/2021 - Mgr. Simona Brngálová (90.29 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 274/2021 uznesenie č. 274/2021 - JUDr. Viktória Pagáčová, PhD. (91.15 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 275/2021 uznesenie č. 275/2021 - JUDr. Dominika Polivková (90.22 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 276/2021 uznesenie č. 276/2021 - JUDr. Viktória Ladičkovská (90.38 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 277/2021 uznesenie č. 277/2021 - JUDr. Zuzana Andrejčáková (89.89 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 278/2021 uznesenie č. 278/2021 - JUDr. Zsolt Suver (90.29 kB)
3 Prerokovanie návrhu kandidáta Mgr. Lukáša Hvizdoša na vymenovanie do funkcie sudcu 279/2021 uznesenie č. 279/2021 - Mgr. Lukáš Hvizdoš (85.89 kB)
1 2 »