Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Prešov

  • Materiál č.: CR 1072/2022 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  • Výsledok: schválený