Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 17. augusta 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 153/2022 Uznesenie č. 153/2022 - program (64.99 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu: Mgr. Ivana Bujdáková, Mgr. Michaela Eckertová, JUDr. Juraj Komár, JUDr. Pavol Mihaľ, JUDr. Žaneta Motyková 154/2022 Uznesenie č. 154/2022 - Mgr. Ivana Bujdáková (60.36 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu: Mgr. Ivana Bujdáková, Mgr. Michaela Eckertová, JUDr. Juraj Komár, JUDr. Pavol Mihaľ, JUDr. Žaneta Motyková 155/2022 Uznesenie č. 155/2022 - Mgr. Michaela Eckertová (60.09 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu: Mgr. Ivana Bujdáková, Mgr. Michaela Eckertová, JUDr. Juraj Komár, JUDr. Pavol Mihaľ, JUDr. Žaneta Motyková 156/2022 Uznesenie č. 156/2022 - JUDr. Juraj Komár (61.01 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu: Mgr. Ivana Bujdáková, Mgr. Michaela Eckertová, JUDr. Juraj Komár, JUDr. Pavol Mihaľ, JUDr. Žaneta Motyková 157/2022 Uznesenie č. 157/2022 - JUDr. Pavol Mihaľ (60.78 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu: Mgr. Ivana Bujdáková, Mgr. Michaela Eckertová, JUDr. Juraj Komár, JUDr. Pavol Mihaľ, JUDr. Žaneta Motyková 158/2022 Uznesenie č. 158/2022 - JUDr. Žaneta Motyková (60.39 kB)
3 Žiadosť sudkyne o stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky 159/2022 Uznesenie č. 159/2022 k žiadosti sudkyne o stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky (256.83 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 160/2022 Uznesenie č. 160/2022 k volebnej komisií (52.35 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 161/2022 Uznesenie č. 161/2022 k mandátovej komisií (52.72 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 162/2022 Uznesenie č. 162/2022 k posúdeniu návrhov kandidátov (54.88 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 163/2022 Uznesenie č. 163/2022 doplnenie databázy na člena výberových komisií - Peter Bebej (52.4 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 164/2022 Uznesenie č. 164/2022 doplnenie databázy na člena výberových komisií - Peter Farkaš (52.3 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 165/2022 Uznesenie č. 165/2022 doplnenie databázy na člena výberových komisií - Dana Jelinková Duzíková (52.72 kB)
4 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 166/2022 Uznesenie č. 166/2022 doplnenie databázy na člena výberových komisií - Ayše Pružinec Eren (52.25 kB)
5 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky 167/2022 Uznesenie č. 167/2022 - Stanovisko SR k disciplinárnym konaniam NSS SR (220.9 kB)
6 Rozhodovanie o návrhu na začatie konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu 168/2022 Uznesenie č. 168/2022 - k dôvodnosti kvalifikovaného podnetu - späťvzatie (53.02 kB)