Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 14. decembra 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 350/2022 Uznesenie č. 350/2022 - vymenovanie - Hudec (62.31 kB)
1 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 351/2022 Uznesenie č. 351/2022 - vymenovanie - Baláž (62.24 kB)
1 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 352/2022 Uznesenie č. 352/2022 - vymenovanie - Bujdáková (62.17 kB)
1 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 353/2022 Uznesenie č. 353/2022 - vymenovanie - Krajňáková (62.21 kB)
2 Žiadosť ministra spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u Mgr. Tomáša Škoppa v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 354/2022 Uznesenie č. 354/2022 - odpustenie vykonania OJS - Škopp (55.04 kB)
3 Žiadosť ministra spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u JUDr. Toška Berana v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 355/2022 Uznesenie č. 355/2022 - odpustenie vykonania OJS - Beran (54.01 kB)
4 Žiadosť JUDr. Zdenky Mattielighovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Pezinok 356/2022 Uznesenie č. 356/2022 - preloženie Mattielighová - odkladá (53.93 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 357/2022 Uznesenie č. 357/2022 - spôsobilosť - Melichárek (57.65 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 358/2022 Uznesenie č. 358/2022 - preloženie SS - neprekladá - Melichárek (53.1 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 359/2022 Uznesenie č. 359/2022 - spôsobilosť - Fandáková (58.23 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 360/2022 Uznesenie č. 360/2022 - preloženie SS - Fandáková (53.93 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 361/2022 Uznesenie č. 361/2022 - spôsobilosť - Podhorský (58.86 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 362/2022 Uznesenie č. 362/2022 - preloženie SS - Podhorský (53.66 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 363/2022 Uznesenie č. 363/2022 - spôsobilosť - Kuruc (56.98 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 364/2022 Uznesenie č. 364/2022 - preloženie SS - Kuruc (53.06 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 365/2022 Uznesenie č. 365/2022 - preloženie SS - Mikulajová (53.21 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 366/2022 Uznesenie č. 366/2022 - spôsobilosť - Kochan Morová (57 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 367/2022 Uznesenie č. 367/2022 - preloženie SS - Kochan Morová (53.43 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 368/2022 Uznesenie č. 368/2022 - spôsobilosť - Petráň Vinczeová (58.55 kB)
5 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 369/2022 Uznesenie č. 369/2022 - preloženie SS - Petráň Vinczeová (53.48 kB)
1 2 »