Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 17. januára 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 1/2023 Uznesenie č. 1/2023 - program - vypustenie bodu 5. (151.75 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 2/2023 Uznesenie č. 2/2023 - program ako celok (183.5 kB)
2 Prerokovanie návrhu na odvolanie sudcu 3/2023 Uznesenie č. 3/2023 - vylúčenie verejnosti (211.22 kB)
2 Prerokovanie návrhu na odvolanie sudcu 4/2023 Uznesenie č. 4/2023 - odkladá - odvolanie z funkcie sudcu - Matel (152.74 kB)
4 Žiadosť JUDr. Jána Goliana, PhD., sudcu Krajského súdu v Bratislave, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V 5/2023 Uznesenie č. 5/2023 - preloženie - Golian (152.72 kB)
5 Žiadosť JUDr. Jaroslavy Tóthovej Gederovej, sudkyne Okresného súdu Lučenec, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Vranov nad Topľou 6/2023 Uznesenie č. 6/2023 - preloženie - Tóthová Gederová (152.81 kB)
8 Prerokovanie podnetu vyšších súdnych úradníkov pôsobiacich na súdoch v Slovenskej republike podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. 7/2023 Uznesenie č. 7/2023 - podnet VSU (157.76 kB)
9 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky 8/2023 Uznesenie č. 8/2023 - stanovisko k disciplin. NSS SR (156.42 kB)
10 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o nomináciu zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky v pracovnej skupine Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 9/2023 Uznesenie č. 9/2023 - nominácia člena pracovnej komisie MS SR (96.84 kB)
17 Informácia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky o vznesení obvinenia vo veci zasahovania do nezávislosti súdu a nebezpečného vyhrážania 10/2023 Uznesenie č. 10/2023 - informácia o vznesení obvinenia - zasahovanie do nezávislosti súdnictva (157.13 kB)
13 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 11/2023 Uznesenie č. 11/2023 - vymenovanie - Pečík (156.67 kB)
13 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 12/2023 Uznesenie č. 12/2023 - vymenovanie - Komár (156.14 kB)
14 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na základe výsledkov výberového konania 13/2023 Uznesenie č. 13/2023 - preloženie - Matušovic (162.34 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudkýň Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkýň na Krajský súd v Trnave bez výberového konania 14/2023 Uznesenie č. 14/2023 - preloženie - Čakváriová (153.76 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudkýň Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkýň na Krajský súd v Trnave bez výberového konania 15/2023 Uznesenie č. 15/2023 - preloženie - Podmajerská (153.07 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudkýň Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkýň na Krajský súd v Trnave bez výberového konania 16/2023 Uznesenie č. 16/2023 - preloženie - Železníková (152.59 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 17/2023 Uznesenie č. 17/2023 - zmena poradia 15. a 16. bod pred bod 13. (152.3 kB)
19 Legislatívne zmeny na obnovenie záruk nezávislosti súdnictva 18/2023 Uznesenie č. 18/2023 - legislatívne zmeny (155.9 kB)
16 Žiadosť sudkýň a sudcu o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcu na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 19/2023 Uznesenie č. 19/2023 - preloženie - Zdráhalová Rúfusová (153.52 kB)
16 Žiadosť sudkýň a sudcu o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcu na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 20/2023 Uznesenie č. 20/2023 - predpoklady - Kvietok (156.99 kB)
1 2 »