Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach

  • Materiál č.: CR-218/2023, CR-888/2023, CR-52/2023, CR-325/2023, CR-184/2023, CR-161/2023, CR-219/2023, CR-235/2023 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vypustený CR-52/2023

Obsah materiálu

Prílohy