Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti - diskusia