Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Informácia k listu ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky týkajúca sa reformy súdnej mapy

  • Materiál č.: SR 779/2020 1. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie