Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Informácia o materiáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky predloženom v júli 2023 na rokovanie vlády Slovenskej republiky o stave všeobecných súdov po reorganizácii a zaujatie stanoviska k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026