Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Informácia o výsledkoch rokovania Výkonnej rady ENCJ zo dňa 15. júla 2022 v Bruseli