Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Kritériá Súdnej rady SR na kandidátov za členov výberových komisií na voľné miesta sudcov a kariérny postup sudcov a úprava databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR

  • Materiál č.: SR 644/2020 18. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
    Kolégiá predsedov sudcovských rád
  • Výsledok: schválený