Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Bebčákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline