Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Mochnáčovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline