Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudcu Mariána Mačuru, sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky