Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie Mareka Fila, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd na základe výsledkov výberového konania