Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2021 - 2023

  • Materiál č.: SR 529/2020 15. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený